Raporlar

DataRapor® yazılımları, işletmenizdeki yüzlerce sensör, enerji analizörü gibi veri kaynaklarından elde edilen verilerin kontrolünü SQL veri tabanı sistemi ile sağlamaktadır.SQL sistemi ile desteklenen DataRapor® yazılımları yüksek hızlı veri işleme kabiliyeti ve entegre sunucu tarafı desteği sayesinde belirtilen zaman aralıklarıyla 24 saat hatasız kayıt alır.

DataRapor Raporlar

Enerji Veri Toplama
Elektrik Tüketim Raporu

DataRapor® EVT ile dilediğiniz şekil ve formatta dizayn edilen rapor ve faturalar tek tuşla saatlik, günlük, haftalık yada aylık bazda hizmetinize sunulur veya sizin belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mail atılır.

DataRapor EVT Elektrik Tüketim Raporu DataRapor EVT Elektrik Tüketim Raporu

Enerji Veri Toplama
Özel Rapor Seçenekleri

DataRapor® EVT sistemine işletmeye özel olarak tasarlanan rapor seçenekleri dahil edilebilir.

Datarapor EVT Özel Rapor Senekleri Datarapor EVT Özel Rapor Senekleri

Enerji Veri Toplama
Periyodik Özet Tablolar

Enerji tüketim özetlerinizin yer aldığı özet Raporlar belirlediğiniz periyotlarla tarafınıza mail olarak gönderilir.

DataRapor EVT Periyodik Özel Tablolar DataRapor EVT Periyodik Özel Tablolar

Proses Veri Toplama
Raporlama ve Faturalandırma

DataRapor® PVT ile dilediğiniz şekil ve formatta dizayn edilen rapor, tek tuşla saatlik, günlük, haftalık yada aylık bazda hizmetinize sunulur veya sizin belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mail atılır.

DataRapor PVT Raporlama DataRapor PVT Raporlama ve Faturalandırma

Üretim Veri Toplama
Raporlama ve Faturalandırma

DataRapor® ÜVT ile dilediğiniz şekil ve formatta dizayn edilen rapor ve faturalar tek tuşla saatlik, günlük, haftalık yada aylık bazda hizmetinize sunulur veya sizin belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mail atılır.

DataRapor ÜVT Raporlama ve Faturalandırma DataRapor ÜVT Raporlama ve Faturalandırma

Üretim Veri Toplama
İşletmelere Özel Rapor

DataRapor® Üretim Veri Toplama sistemine işletmeye özel olarak tasarlanan rapor seçenekleri dahil edilebilir.

Datarapor ÜVT İşletmelere Özel Rapor Datarapor ÜVT İşletmelere Özel Rapor

Üretim Veri Toplama
Periyodik Özet Tablolar

Üretim miktarı, vardiya bilgisi, bekleme zamanı gibi üretim veri toplama ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı özet raporlar belirlediğiniz periyotlarla tarafınıza mail olarak gönderilir.

DataRapor ÜVT Periyodik Özet Tablolar DataRapor ÜVT Periyodik Özet Tablolar

Sıcaklık Ve Nem Takibi
Raporlama ve Faturalandırma

DataRapor® Sıcaklık ve Nem Takip Sistemleri ile dilediğiniz şekil ve formatta dizayn edilen rapor, tek tuşla saatlik, günlük, haftalık yada aylık bazda hizmetinize sunulur veya sizin belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mail atılır.

Datarapor Sıcaklık ve Nem Raporlama Faturalandırma Datarapor Sıcaklık ve Nem Raporlama Faturalandırma

Sıcaklık ve Nem Takibi
İşletmeye Özel Rapor

DataRapor® Sıcaklık ve Nem Takip Sistemine işletmeye özel olarak tasarlanan rapor seçenekleri dahil edilebilir.

Datarapor Sıcaklık ve Nem İşletmeye Özel Rapor Datarapor Sıcaklık ve Nem İşletmeye Özel Rapor

Gaz Dedektör İzleme
Raporlama ve Faturalandırma

DataRapor® Gaz Dedektör İzleme Sistemi ile dilediğiniz şekil ve formatta dizayn edilen rapor, tek tuşla saatlik, günlük, haftalık yada aylık bazda hizmetinize sunulur veya sizin belirlediğiniz kişilere otomatik olarak mail atılır.

DataRapor Gaz Dedektör İzleme Raporlama ve Faturalandırma DataRapor Gaz Dedektör İzleme Raporlama ve Faturalandırma

Gaz Dedektör İzleme
Periyodik Özet Tablolar

Proses verilerinizin yer aldığı özet raporlar belirlediğiniz periyotlarla tarafınıza mail olarak gönderilir.

DataRapor Gaz Dedektör İzleme Periyodik Özet Tablolar DataRapor Gaz Dedektör İzleme Periyodik Özet Tablolar