Ekonomizer Kontrol Sistemler

DataRapor® Ekonomizer Sistemleri baca gazındaki enerjiden faydalanılarak ısı geri kazanım sağlayan sistemlerdir.Pano üzerindeki HMI üzerinden klapenin konumu, sıcaklık değerleri ve tasarruf edilen enerji miktarı anlık olarak izlenebilmekte, yoğuşma sınırı içinde klape kontrolü sağlanarak ekonomizerlerin daha uzun ömürlü olmaları sağlanmaktadır.

Ekonomizer Kontrol Sistemleri

Z-Ekonomizer Kontrol

İşletmenizdeki sayaç veya enerji analizörlerinden sürekli olarak totalizer verileri alınır.Seçmiş olduğunuz tarihler arasındaki üretim ve tüketim endeksleri görüntülenir, isteğe göre rapor veya fatura oluşturulabilir.


Z-Ekonomizer Kontrol